Rajattomat-ryhmä

Rajattomat on ryhmä ihmisiä, joita yhdistää alkoholiriippuvuus. Ryhmän sähköpostilistalle voi liittyä kuka tahansa, jolla on halu lopettaa juominen. Voit myös olla jo raitistunut ja saada ryhmästä tukea raittiuteesi.

Rajattomia olemme monellakin eri tavalla. Yhteistä meille on, että meidän on ollut joskus vaikea tunnistaa rajoja alkoholinkäytössämme. Toimintaamme eivät myöskään rajoita maantieteelliset, ideologiset tai uskonnolliset rajat.

Rajattomat on 12 askeleen hoito-ohjelmaan (AA) nojaava vertaistukiryhmä. Kaikenlaiset muutkin näkemykset ovat tervetulleita ryhmässä. Uskomme, että kaikki keinot yrittää lopettaa juominen ovat hyviä ja kannatettavia.

Rajattomien toimintaperiaatteet


Ryhmän on perustanut muutama henkilö, joita yhdistää alkoholiriippuvuus. Ryhmään ovat tervetulleita kaikki kaltaisemme ihmiset ikään, sukupuoleen tai muihinkaan tekijöihin katsomatta. Ryhmäläisten tavoitteena on juomisen lopettaminen ja raitis elämä. 
 

Rajattomien toimintamuodot


Sähköpostilista

Olet tervetullut jakamaan kokemuksia sähköpostilistan välityksellä. Sähköpostiin tulee myös jäsenien lähettämiä tekstejä alkoholismista ja raittiudesta. Jäseneksi voit liittyä laittamalla pyynnön osoitteeseen ryhmarajaton@gmail.com.

Tapaamiset

Tapaamisia järjestetään 1-2 kuukauden välein. Toistaiseksi ne ovat olleet Helsingissä, mutta myös muu tapaamispaikka on mahdollinen. Tapaamisista tiedotetaan sähköpostilistalla.

Skype-ryhmä

Skype-ryhmä kokoontuu noin 2 viikon välein. Tietoa ryhmästä saa sähköpostilistalta.

Whatsapp

Rajattomilla on kaksi suljettua Whatsapp-ryhmää. Niihin voi liittyä liittymällä ensin sähköpostilistalle, joka on ryhmän yleinen tiedotuskanava. 

Meille tärkeää on pitää yllä tukevaa ja luottamuksellista ilmapiiriä ryhmässämme. Negatiivisille tunteille on tilaa ja niitä on lupa myös ilmaista, mutta pyrkimys on käsitellä niitä rakentavasti. On suositeltavaa, että jokainen ryhmän jäsen osallistuu keskusteluihin kirjoittamalla ryhmälle. Ryhmä vastaa hyvän ja raittiutta tukevan ilmapiirin säilymisestä kirjoittelussa. 

Rajattomat-ryhmässä ei ole jäsen- tai muita maksuja, vaan toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen. Jos sinulla on halu lopettaa juominen ja voit toimia näiden periaatteidemme mukaisesti, olet tervetullut mukaan!