Rajattomat-ryhmä

Rajattomat on ryhmä ihmisiä, joita yhdistää alkoholiriippuvuus. Ryhmän sähköpostilistalle voi liittyä kuka tahansa, jolla on halu lopettaa juominen. Voit myös olla jo raitistunut ja saada ryhmästä tukea raittiuteesi.

Rajattomia olemme monellakin eri tavalla. Yhteistä meille on, että meidän on ollut joskus vaikea tunnistaa rajoja alkoholinkäytössämme. Toimintaamme eivät myöskään rajoita maantieteelliset, ideologiset tai uskonnolliset rajat.

Rajattomat on 12 askeleen hoito-ohjelmaan (AA) nojaava vertaistukiryhmä. Kaikenlaiset muutkin näkemykset ovat tervetulleita ryhmässä. Uskomme, että kaikki keinot yrittää lopettaa juominen ovat hyviä ja kannatettavia.

maanantai 13. helmikuuta 2017

Hyvää ystävänpäivää


Ystävyydestä tulee alkoholismin yhteydessä mieleen epäaitous. Moni alkoholisti on kertonut, että hänellä kyllä oli "ystäviä" tai kavereita juodessa paljonkin, mutta heidän kanssaan ainoa yhdistävä tekijä oli juominen tai muiden päihteiden käyttö. Valitettavasti päihteiden sumentamissa aivoissa aito välittäminen, myötätunto toisia kohtaan tai toisesta kiinnostumisen taito surkastuvat. Ihminen tarvitsee ainoastaan päihteitä, ja muut ihmiset muuttuvat keinoiksi saada niitä tai heidän kanssaan voi jakaa riippuvuuden ja yhteisen intressin käyttää päihteitä. Juovat ystävät vain vahvistavat alkoholistin juovaa ominaisuutta.

Surullinen asia on, että juova alkoholisti yleensä ei moniakaan ystäviä omaa. Juomisen pahentuessa ystävät monilla ovat kaikonneet. Tämä johtuu niin siitä, että ei-alkoholistit väsyvät katselemaan juovaa alkoholistia kuin siitäkin, että alkoholisti eristäytyy ja elämä pyörii vain juomisen ympärillä. Eristäytyminen muista ihmisistä voi tapahtua salaa juomisen muodossa, jolloin yksinäisyys hiipii hitaasti ihmisen elämään. 

Monet ovat kokeneet, että vasta raittiutta tukevasta vertaisrymästä on löytynyt todellisia ystävyysuhteita. Ryhmissä tapahtuu vahvaa jakamisen kokemusta ja erilaisetkin ihmiset löytävät yhteisen asian heitä yhdistävästä piirteestä eli riippuvuudesta. Kun alkoholi ei sumenna ihmisen tunne-elämää, hän oppii kohdistamaan myötätuntoa toisia kohtaan ja kokemaan aitoa välittämistä toisista ihmisistä.

Alkoholisti voi löytää kyvyn luoda kestäviä ystävyyssuhteita vain raittiina. Vain raittiina alkoholistin tunne-elämä on riittävän vakaa, jotta hänen ajatusmaailmansa ei pyöri itsekeskeisessä ympyrässä, vaan siellä on tilaa muillekin ihmisille.

Sydämellistä ystävänpäivää kaikille!

Heli-Ilona